Engelsk oversættelse

Engelsk oversættelse er vores speciale

Da engelsk internationalt set er et vigtigt sprog, har COMMAS specialiseret sig i engelsk oversættelse, og engelsk er derfor en af vores specialkompetencer.

Vi tilbyder oversættelse til og fra engelsk inden for teknik, marketing og jura — og vi har igennem de sidste mange år testet og fundet de allerdygtigste oversættere, så vi kan levere engelsk oversættelse af højeste kvalitet til vores mere end 1.000 kunder inden for det private erhvervsliv og det offentlige.


Få et tilbud nu på engelsk oversættelse

Vi beregner prisen på en engelsk oversættelse individuelt for hver opgave, idet prisen bl.a. afhænger af, hvem der oversætter teksten, tekstens format, ordantal, fagområde og eventuelle ønsker til leveringstid.

 
Få et gratis tilbud
 


Professionel engelsk oversættelse

Høj kvalitet er af allerstørste betydning for os. Derfor bruger vi kun de dygtigste oversættere, som alle er sprogligt højtuddannede og har specialiseret sig inden for et fagområde.

Til teknik og marketing anvender vi desuden altid modersmålsoversættere, idet kun personer med målsproget (dvs. f.eks. engelsk) som deres modersmål kan forstå hver en nuance i sproget og videreformidle tekniske og kreative tekster korrekt.

Komplicerede økonomiske og juridiske dokumenter oversættes derimod bedst af certificerede translatører i engelsk, der både gennem teoretisk tilegnelse af viden på deres kandidatstudium samt praktisk erfaring f.eks. fra advokatbranchen har opnået et indgående kendskab til juridisk oversættelse mellem dansk og engelsk.

Vores translatører kan naturligvis også levere bekræftede oversættelser til og fra engelsk.


Andre sprog end engelsk

Vi oversætter gerne til flere sprog ad gangen og leverer derfor også oversættelser til og fra dansk, tysk og de øvrige europæiske sprog, dvs. hovedsageligt fransk, spansk, italiensk, hollandsk, græsk, tyrkisk, russisk, polsk, ungarsk — samt finsk, norsk og svensk.


Lavere priser og højere kvalitet

— Får I, hvis I vælger at bruge os som jeres faste oversættelsesbureau.

Mange af vores faste kunder oplever, at prisen på en engelsk oversættelse falder, jo flere tekster de får oversat hos os, fordi vi giver rabat for tidligere oversatte sætninger.

Dette skyldes, at vi lagrer deres engelske oversættelse i vores oversættelseshukommelse, så sprogbrugen forbliver ensartet og konsekvent igennem hele dokumentet og alle fremtidige oversættelser. På denne måde højnes kvaliteten betragteligt.

Desuden knytter vi altid en fast oversætter til hver enkelt kunde, som lærer kundens terminologi grundigt at kende, så vi kan levere engelsk oversættelse af højeste kvalitet.

Hør mere om, hvilke fordele I kan opnå ved at bruge COMMAS som jeres oversættelsesbureau.

 
Kontakt os straks