AUTORISERET OVERSÆTTELSE

Har du brug for en autoriseret oversættelse?

Hos COMMAS specialiserer vi os i autoriseret oversættelse af kontrakter, processkrifter og udskrifter fra Erhvervsstyrelsen mv. – og vi leverer hver uge oversættelser til advokatfirmaer, virksomheder og offentlige myndigheder.

Få et uforpligtende tilbud

Autoriseret oversættelse af højtuddannede translatører

En professionel oversættelse kræver ikke bare gode sprogkundskaber, men også stor viden om kulturelle, samfundsmæssige og ikke mindst juridiske forhold i det land, hvor den autoriserede oversættelse skal bruges.

Hos COMMAS har vi siden 2003 opbygget et stort netværk af højtuddannede translatører, som på baggrund af deres sproglige kandidatuddannelse har de rette sproglige og faglige kompetencer til at kunne oversætte komplicerede dokumenter og efterfølgende autorisere oversættelsen.

Vi kan derfor hjælpe med autoriserede oversættelser af alle typer af dokumenter, herunder bl.a.

  • Aftaler/kontrakter
  • Stævninger, domme og andre processkrifter
  • Bekendtgørelser, attester og erklæringer
  • Fuldmagter, garantier, afgørelser mv.
  • Vedtægter, stiftelsesdokumenter og udskrifter fra Erhvervsstyrelsen.

Send os dit dokument og få et uforpligtende tilbud på oversættelse.

Vi er specialister i autoriseret oversættelse.
En autoriseret oversættelse er forsynet med påtegning, dato og translatørens stempel og underskrift.

Hvad er en autoriseret oversættelse?

En autoriseret (også kaldet bekræftet) oversættelse laves af en translatør, som bekræfter, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Det kan ofte være nødvendigt, hvis oversættelsen skal bruges i forbindelse med en retssag eller en international handel – eller hvis det oversatte dokument skal godkendes af myndigheder i udlandet.

Rent praktisk består en autoriseret oversættelse af kildeteksten, oversættelsen og en påtegningsside bestående af påtegning, dato samt translatørens stempel og underskrift. De tre dele hæftes sammen, så de udgør et samlet dokument, hvor der ikke efterfølgende kan foretages ændringer.

DET SIGER VORES KUNDER

Vi har gennem en del år haft brug for diverse autoriserede oversættelser i forbindelse med ejendomsadministration og ejendomshandler.

Ofte har det været med relativt korte deadlines. På trods af dette har vi altid fået leveret en høj kvalitet og altid til den aftalte tid.

 Michael Buch Thodsen / Økonomichef

Bonde & Noringriis fører en række internationale sager med modparter overalt i Europa og har derfor brug for bistand vedrørende autoriserede oversættelser af processkrifter og kontrakter. 

Vi er meget tilfredse med samarbejdet med COMMAS, der altid leverer varen hurtigt og kompetent.

Søren Noringriis / Advokat

SÅDAN LAVES EN AUTORISERET OVERSÆTTELSE

1. KILDETEKST
Du sender teksten til os pr. mail − eller med posten, hvis vi skal gå ud fra den originale version

2. OVERSÆTTELSE
Teksten oversættes og korrekturlæses af en erfaren translatør

3. PÅTEGNING
Translatøren forsyner oversættelsen med påtegning, dato, stempel og underskrift

4. INDBINDING
Den autoriserede oversættelse bestående af kildetekst, oversættelse og påtegningsside bindes ind

5. FORSENDELSE
Vi sender den autoriserede oversættelse til dig pr. mail og/eller med posten

Kun højtuddannede og meget erfarne translatører kan lave en autoriseret oversættelse.

hvem kan lave en autoriseret oversættelse?

Som udgangspunkt skal en autoriseret oversættelse laves af en autoriseret translatør. Siden januar 2016 er det dog ikke længere muligt at opnå statsautorisation som translatør i Danmark. Det vil sige, at alle og enhver i princippet kan kalde sig for translatør.

Fordi der imidlertid stadig er brug for at få bekræftet oversættelser, kan vi levere autoriserede oversættelser udført af de translatører, der oprindeligt havde beskikkelsen som statsautoriseret translatør.

Disse translatører har opnået deres beskikkelse på baggrund af en 5-årig kandidateksamen i fagsprog eller lignende. Dernæst har de specialiseret sig inden for jura og har efterfølgende opnået mange års praktisk erfaring med at oversætte og autorisere oversættelser.

Deres høje sproglige kvalifikationer har stor betydning for kvaliteten, hvilket kan blive afgørende, hvis den autoriserede oversættelse fx skal bruges som bevis i en retssag eller til at få en udenlandsk myndighed til at acceptere gyldigheden af et dokument.

Du kan derfor være sikker på, at alle vores autoriserede oversættelser vil blive udarbejdet af en yderst kvalificeret og meget erfaren oversætter.

HVILKE KRAV STILLER MODTAGEREN TIL EN AUTORISERET OVERSÆTTELSE?

Modtageren af en autoriseret oversættelse kan stille visse krav til oversættelsen, som er vigtige at få afklaret, inden oversættelsen påbegyndes.

SAMLET ELLER HVER FOR SIG

Hvis flere filer skal oversættes og autoriseres, skal det afklares, om dokumenterne må autoriseres sammen – eller om det er nødvendigt at autorisere dem hver for sig, hvis de fx omhandler forskellige sager eller selskaber.

PR. MAIL OG/ELLER MED POST

En autoriseret oversættelse kan både leveres digitalt pr. e-mail eller sendes fysisk med posten, alt efter hvad modtageren kræver.

KOPI ELLER ORIGINAL

Det er også modtageren i det pågældende land, der afgør, om en kopi af kildeteksten er tilstrækkelig, eller om translatøren skal bruge det originale dokument.

LEGALISERING

Sidst, men ikke mindst, stiller udenlandske modtagere ofte krav om, at den autoriserede oversættelse skal legaliseres. Læs mere herom nedenfor.

Når du beder os om en autoriseret oversættelse, vil vi derfor ofte stille uddybende spørgsmål for at sikre, at opgaven bliver løst helt rigtigt.

Få et tilbud på autoriseret oversættelse

legalisering og apostille

En autoriseret oversættelse skal i visse tilfælde legaliseres. Legalisering betyder, at en dansk myndighed bekræfter ægtheden af en underskrift på et dokument. Det er altså ikke en kontrol af selve oversættelsen.

Oversættelser til dansk behøver ikke at blive legaliseret, idet de danske myndigheder som udgangspunkt anerkender autoriserede oversættelser udført af danske translatører. Autoriserede oversættelser fra dansk til et fremmedsprog skal derimod ofte legaliseres, eftersom de skal bruges af udenlandske myndigheder, der stiller andre krav. Det er modtageren af oversættelsen, som afgør, om en autoriseret oversættelse skal legaliseres.

Som hovedregel foregår legalisering ved, at en notar eller Dansk Erhverv, der i Danmark fungerer som handelskammer, legaliserer translatørens underskrift ved at skrive under på, at de kender oversætteren.

Derefter skal oversættelsen legaliseres hos Udenrigsministeriet, der forsyner den autoriserede oversættelse med en såkaldt apostille. Dette er en påtegning fra Udenrigsministeriet, der bekræfter notarens eller Dansk Erhvervs underskrift.

Du kan læse mere om legaliseringsprocessen hos Udenrigsministeriet her.

Kärcher A/S har i snart 10 år brugt COMMAS til oversættelse af kontrakter, betingelser, GDPR-tekster og andre juridiske dokumenter.

Det er nemt og hurtigt at bestille en oversættelse – og så er det et ekstra plus, at dialogen med Lisbeth er præget af en venlig omgangstone.

De varmeste anbefalinger herfra.

Mille Emony  / Marketing Project Manager

Priseksempel

1.060 kr. ekskl. moms

Teksttype
CVR-udskrift

Format
PDF

Omfang
2 sider

Sprog
Dansk-engelsk

Leveringstid
1-3 dage

ORIGINALFILER VS. INDSKANNEDE PDF-FILER

Vi foretrækker at modtage alle tekster i et redigerbart format som f.eks. Word, da de er hurtigst og billigst at oversætte, fordi vi så kan redigere teksten direkte og ikke skal bruge tid på layout mv.

De tekster, der normalt kræver en autoriseret oversættelse, forefindes dog ofte kun som PDF-fil. Dette er fx tilfældet ved originale dokumenter, der er blevet skannet ind, fordi de indeholder stempel, dato, underskrifter, bilagsnr. osv.

Hvis du derfor ikke kan fremsende originalfilen, kan vi naturligvis godt levere en autoriseret oversættelse af den indskannede fil.

Kontakt os for at høre mere om autoriseret oversættelse og de filtyper, vi kan håndtere.

TRANSLATØRDREVET BUREAU MED STORT NETVÆRK

Hos COMMAS tror vi ikke, at man kan være god til alt. Derfor har vi valgt at specialisere os inden for autoriserede oversættelser. Så hvis sprog er vigtigt, er COMMAS dit naturlige valg.

Hos COMMAS vil du kun få kontakt til én person, nemlig Lisbeth Overgaard Lisberg, som er uddannet translatør med speciale i jura. Hun har derudover praktisk oversættelseserfaring fra et af Danmarks største advokatfirmaer og kender derfor til autoriserede oversættelser i enhver form.

Siden 2003 har COMMAS opbygget et stort netværk af juridiske oversættere over hele verden, der kan hjælpe dig med din juridiske oversættelse.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om autoriserede oversættelser.

Få et tilbud på autoriseret oversættelse
Vi er selv translatører og er specialiserede inden for autoriseret oversættelse.

Det siger AL Finans

AL Finans har igennem mange år samarbejdet med COMMAS Oversættelsesbureau, når vi har haft behov for autoriserede oversættelser af dokumenter til vores udenlandske kunder og samarbejdspartnere.

Vi oplever altid en fremragende service og meget hurtig eksekvering fra de kompetente folk hos COMMAS.

Vores dokumenter skal ofte bruges med kort varsel, og oversættelsen skal ske hurtigt og med kort ekspeditionstid. Det krav lever COMMAS altid til fulde op til.

Jeg kan kun sende mine bedste anbefalinger og opfordre andre til at gøre brug af COMMAS’ ydelser

Steffen Qvist / Kundeservicechef

Vores Kunder