Teknisk oversættelse

Teknisk oversættelse kræver viden og teknisk indsigt

Da teknisk oversættelse kræver høje sproglige kompetencer og teknisk specialviden bliver hver opgave oversat af en højtuddannet oversætter, som er specialiseret inden for netop jeres tekniske fagområde og har det pågældende fremmedsprog som sit modersmål.

Desuden bliver denne oversætter fast tilknyttet jer som kunde, så vedkommende kan lære jeres produkter og terminologi grundigt at kende — og som supplement til vores normale informationssøgning vil vi ofte også spørge jer som kunde, da I kender terminologien inden for netop jeres virksomhed bedst.


Et fast samarbejde giver ensartet oversættelse og lavere priser

Under oversættelsen lagrer vi jeres tekniske fagudtryk i vores databaser, så I sikres en ensartet og konsekvent sprogbrug igennem hele dokumentet — og i eventuelle fremtidige tekniske oversættelser.

Da vi giver rabat for længere tekster og enslydende formuleringer, oplever mange af vores faste kunder derfor, at prisen på teknisk oversættelse falder, jo flere tekster de sender til oversættelse hos os.

 
Sådan sikrer vi kvaliteten
 


Teknisk oversættelse inden for mange fagområder

Vi tilbyder teknisk oversættelse inden for mange forskellige fagområder og brancher, herunder f.eks.

 • bygge og anlæg
 • energi og miljø
 • elektroteknik
 • maskinkonstruktion
 • møbelbranchen
 • fødevareindustrien, pakning og emballage
 • landbrug, transport
 • IT- og telebranchen osv.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvilke oversættelsesbehov vi kan hjælpe jeres virksomhed med.


Tekniske teksttyper

Vi leverer alle former for teknisk oversættelse, f.eks.:

 • manualer, betjeningsvejledninger
 • brochurer
 • sikkerhedsanvisninger
 • datablade, produktdokumentation, vedligeholdelsesvejledninger
 • udbuds- og tilbudsmateriale

Teknisk oversættelse på mange sprog

Vi tilbyder teknisk oversættelse til og fra dansk, engelsk, tysk og de øvrige europæiske sprog, bl.a. fransk, italiensk, spansk, hollandsk, græsk, polsk, ungarsk, russisk, tyrkisk, finsk, svensk, norsk osv.


Oversættelse af mange filtyper

Vi tilbyder teknisk oversættelse af mange filtyper, herunder filer i Word, Excel, PowerPoint, InDesign mv.

Vi oversætter også PDF-filer, men da vi ikke kan redigere direkte i en PDF-fil, foretrækker vi at oversætte originalfilen. Hvis I dog kun kan fremskaffe en PDF-fil, oversætter vi naturligvis denne. Prisen er dog lidt højere for oversættelse af PDF-filer, og vi kan her ikke give rabat for enslydende sætninger. Desuden kan layoutet ikke blive 100 % identisk med originalfilen, da PDF kun er et transportformat.

Vi håndterer gerne filer lavet i et grafisk designprogram som InDesign. Hvis I kan fremskaffe originalfilen (i InDesign har vi brug for IDML-filen), kan vi håndtere teksten direkte med vores oversættelsesværktøj, så I får oversættelsen retur i samme format, som I leverede den i, så I slipper for at kopiere teksten frem og tilbage.

Da tekst på forskellige sprog fylder forskelligt, er det vigtigt at kontrollere efterfølgende, at teksten står pænt, og ordene deles hensigtsmæssigt. Vores kunder vælger som oftest selv at stå for dette layoutmæssige check.

Kontakt os for at høre mere om DTP-arbejde og hvilke filformater vi kan håndtere.

 
Kontakt os straks